Wonen

Helder-beschermd wonen is een 24-uur beschermde woonvoorziening voor mensen met een beperking, bij wie het (nog) niet lukt om zelfstandig te wonen.  Onze zorg richt zich op mensen met een psychiatrische/psychische en/of licht verstandelijke beperking. Wij zijn een kleinschalige woongroep voor maximaal 8 bewoners. Om voor deze bewoners een veilige, huiselijke en prettige sfeer te creëren zijn wij kritisch in ons aanname beleid (ook te lezen onder het kopje 'doelgroep- in- en uitsluitcriteria'). 

Wij verwezenlijken een ontspannen manier van wonen, door op een gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan en open en Helder te zijn in communicatie. Hiërarchie is er zo min mogelijk binnen onze organisatie, waardoor de lijnen tussen bewoners, hun netwerk en de begeleiding kort zijn.