Participatie in de samenleving

Meedoen binnen de maatschappij is iets waar Helder-beschermd wonen veel waarde aan hecht. Per bewoner wordt gekeken wat zijn/haar wensen en mogelijkheden hierin zijn. Zo willen we middels vraag en aanbod matches maken. Te denken aan: een buurtbewoner ondersteunen bij het onderhouden van de tuin, helpen bij het organiseren van een speurtocht voor kinderen, spelletjes spelen etc. 

Daarnaast organiseert Helder ook met regelmaat activiteiten om een verbinding te maken tussen onze organisatie, de buurt en het overige netwerk. Een BBQ, een wandeling, een bingo avond of een koffie-inloop. Wij hopen hierbij ook eenzame(re) buurtbewoners te bereiken om vereenzaming tegen te gaan.