Mogelijkheid tot doneren

 

Word je enthousiast van ons initiatief en zou je het fijn vinden een steentje bij te dragen? Word Held van Helder en maak je donatie over op NL06RABO1270605178 t.n.v. Helder-beschermd wonen. 
Wij zullen er zorg voor dragen dat dit geld goed besteed zal worden en danken u hartelijk!