In- en uitsluitcriteria

Voor er een intake gepland wordt, is het raadzaam dat wordt gekeken naar onze in- en uitsluitcriteria.

Bij de intake maken wij de inschatting of iemand passend is binnen onze groep.

Insluitcriteria:

Wij kunnen zorg bieden aan cliënten met:

Psychiatrische/psychische problemen

Een licht tot matige verstandelijke beperking

Een passende indicatie en een toekenningsbeschikking voor een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Een PGB die toereikend is om de noodzakelijke zorg te kunnen betalen. 

Voldoende financiële draagkracht om de huur te kunnen betalen


 

 Uitsluitcriteria

Wij kunnen geen passende zorg bieden aan:

Cliënten jonger dan 23 jaar en/of met ernstige agressie- of gedrag-problematiek en/of ernstige verslavingsproblematiek.