Klachtenprocedure

 

Kwalitatief goede zorg is wat wij bieden, daarom vinden wij het belangrijk om kritisch te kijken naar ons handelen en waarderen we het als anderen dit ook doen. Wanneer u op- of aanmerkingen voor ons heeft, horen wij deze graag. Wij houden ons hierbij aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uitgebreidere informatie hierover, volgt nog.